ออกแบบ
กราฟฟิกส์

 

สวัสดี ฉันชื่อว่าจีจี้ [Jeji ] เป็นบุคคลหนึ่งที่ตามหาความฝันของตัวเองตลอดมา เจ็บบ้างบางครา ทนได้เสมอจนได้ความรู้และประสบการณ์นิดหน่อยมาเขียนเล่าในเวบนี้

มีความรู้เรื่องชีววิทยาของปะการัง และนิเวศแนวปะการัง ความรู้เรื่องพันธุกรรมของปะการัง ความเรื่องโรคของปะการัง จุลินทรีย์กับแนวปะการัง และชีววิทยาทางทะเลบางเรื่อง  จากการศึกษา และเสาะแสวงหาความรู้ใส่ตัว

    • ความรู้เรื่องคอมพิเตอร์ เล็กน้อย
    • มีคนใกล้ตัวเก่งกาจทางด้าน คอมพิเตอร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
    • มีความสามารถทางสถิติในการใช้เพื่อการวิเคระห์ข้อมูลงานวิจัย
    • จบการศึกษาในระดับหนึ่งที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคม และไม่คิดจะแข่งขันกับใคร
    • รักทะเลเป็นชีวิตจิตใจ เชียว

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวบนี้จะช่วยเหลือท่านที่ต้องการข้อมูลทางวิชาการ และบริการจากเราแม้เพียงน้อยนิดก็ตาม...จี

jeerawanch@yahoo.com       และ 07-2988192

 

คุณจีจี้ E-mai: Jeerawanch@yahoo.com หรือ jeji2005@hotmail.com Tel: 072988192 หรือ 097263158 และคุยกันที่ MSN